KC-46 Pegasus dla Izraela

Departament Stanu USA podjął decyzję o zatwierdzeniu możliwej sprzedaży dla Izraela maksymalnie ośmiu samolotów Boeing KC-46 Pegasus i związanego z nimi sprzętu o szacowanym koszcie 2,4 mld USD. Agencja Współpracy Bezpieczeństwa Obronnego (Defence Security Cooperation Agency) dostarczyła wymaganą certyfikację, informując Kongres o możliwej sprzedaży 3 marca.

Rząd Izraela zwrócił się do USA z prośbą sprzedaży samolotów (do ośmiu), silników turbowentylatorowych PW4062 (17 sztuk w tym jeden zapasowy) oraz odbiorników MAGR 2K-GPS SAASM (16 zainstalowanych i dwa zapasowe). Zamówienie obejmuje także radiotelefonu AN/ARC-210 U/VHF, transpondery identyfikacyjne APX-119, części zamienne i zestawy naprawcze, materiały eksploatacyjne, sprzęt pomocniczy, dane techniczne, serwis terenowy, naprawy, konserwację, szkolenia o wyposażenie szkoleniowe, usługi personelu technicznego i logistycznego, instalację podsystemów, testy i certyfikację w locie oraz inne elementy wsparcia i szkolenia logistycznego.

Głównymi wykonawcami zamówienia ma być Boeing Corporation, jako dostawca samolotów, oraz Raytheon Company, dostarczający MAGR 2K.

Źródło: Defence Security Cooperation Agency;

Boeing KC-46 Pegasus Flight Test; Źródło: Boeing Corp.