Nowy hangar 8 BLT już oddany

25 marzec 2020, Kraków

Nowa hala napraw przeznaczona jest do wykonywania napraw i czynności obsługowych statków powietrznych eksploatowanych przez 8.BLTr. oraz do przechowywania sprzętu lotniczego.
Dobudowana płaszczyzna przedhangarowa umożliwia bezpośrednie holowanie statków powietrznych z hali napraw na płaszczyzny postoju samolotów jak również łączy halę napraw z istniejącym hangarem obsługi samolotów i z płaszczyzną postoju statków powietrznych PPS-3.
Systemy zarządzania budynkiem wyposażone są w najnowocześniejsze technologie kontroli dostępu i ochrony budynku.
Rozpoczęcie inwestycji i przekazania terenu budowy nastąpiło 11.08.2016 r. a zakończenie i oddanie obiektów do eksploatacji odbyło się 25.03.2020 r.

Po przyjęciu nowego hangaru Grupa Obsługi Technicznej ma możliwość jednoczesnego wykonywania prac (bieżących, okresowych i usprawnień) na 4 samolotach CASA C-295M i 4 M-28B/PT/GC w warunkach hangarowych. Dotychczas jednocześnie można było pracować na 2 samolotach CASA C-295M i 2 samolotach M-28B/PT/GC. Obecnie bieżące usprawnianie samolotów będzie się odbywało w nowym hangarze, nie zakłócając prac okresowych wykonywanych przez eskadrę techniczną.

Źródło: 8BLT / foto: kpt. Maciej Nojek/ 8.BLT

Hits: 20

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.