Aeroklub Wrocławski – konkurs na st. Dyrektor zarzadzajacy

15 maja 2020, Wrocław, POLSKA

Konkurs na stanowisko Dyrektora Aeroklubu Wrocławskiego

Zarząd Aeroklubu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Aeroklubu

Aeroklub Wrocławski jest stowarzyszeniem prowadzącym działalność statutową oraz gospodarczą w celu umożliwienia swoim członkom realizację działalności lotniczej.
Aeroklub prowadzi działalność w zakresie szkoleń lotniczych, sportów lotniczych, usług i techniki lotniczej.

Opis stanowiska Dyrektora
Dyrektor Aeroklubu jest odpowiedzialny za kierowanie działalnością stowarzyszenia, jego rozwój, wyniki finansowe oraz organizację pracy podległych pracowników

Główne obowiązki dyrektora
• realizacja i rozwój działalności statutowej oraz członkowskiej,
• dbałość o finanse i rentowność prowadzonej działalności gospodarczej,
• planowanie i realizacja działań związanych z działalnością Aeroklubu,
• odpowiedzialność za politykę jakości,
• przestrzeganie warunków certyfikatów organizacji szkoleniowej,
organizacji zarządzania ciągłą zdatnością do lotu, organizacji obsługowej,
• skuteczne zarządzenie zespołem i rozwój kompetencji pracowników,
• zarządzanie działalnością Aeroklubu zgodnie z uchwałami i wytycznymi Zarządu,
• współpraca z zewnętrznymi organizacjami i instytucjami,
• promowanie wizerunku Aeroklubu Wrocławskiego
• raportowanie do zarządu

Podstawowe wymagania stawiane kandydatom
• umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi
• umiejętność i doświadczenie w planowaniu i realizacji budżetów oraz umiejętność analizy kosztów i realizacji założeń budżetowych,
• rozwój działalności sportowej oraz koncepcji rozwoju sportowego w poszczególnych sekcjach aeroklubu,
• dyspozycyjność i odpowiednie zdolności kierownicze,
• posiadanie pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych,
• wykształcenie wyższe

Dodatkowe atrybuty
• doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem i zespołem pracowników,
• znajomość zagadnień lotnictwa sportowego,
• doświadczenie w działalności społecznej, w sporcie, w organizacjach non-profit,
• znajomość prawa o stowarzyszeniach oraz przepisów regulujących działalność w obszarze lotnictwa ogólnego,
• znajomość języka angielskiego.

Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
• aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata rodzi konflikt interesów wobec działalności Aeroklubu Wrocławskiego
• kandydat na nie pełnić funkcji we władzach innego stowarzyszenia o o profilu lotniczym

Dokumenty niezbędne do złożenia oferty
• Cv
• Kopia dyplomu uczelni wyższej
• Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych
• Ogólna koncepcja funkcjonowania Aeroklubu

Data ważności oferty do 31.05.2020
Zainteresowane osoby proszone są przesłanie CV oraz kopii pozostałych dokumentów dotyczących konkursu na adres: zarzad@aeroklub.wroc.pl
W CV prosimy umieścić klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie danych Osobowych, Dz. U. nr 133 poz. 883 z póżn. zm.)

Informujemy, że Administratorem danych jest Aeroklub Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu 50-348 przy ul. Sienkiewicza 108-110. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy

Źródło: Aeroklub Wrocławski

Hits: 40